JavaScript

0 0 0

JavaScript

JavaScript เป็นภาษาสคริปที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรม

JavaScript เป็นภาษาสคริป ที่อยู่ในเว็บไซต์ โดย JavaScript จะทำงานในฝั่งไคลเอนต์ (Client) สามารถใช่ร่วมกับ HTML ได้ ซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งภาษาอื่น ๆ เช่น PHP, ASP ฯลฯ และยังรองรับการทำงานกับทุก ๆ Web browser อีกด้วย

 

ตัวอย่าง JavaScript :
  
<script>
 function __chkSelectItem(){
  var ChkErr = 1;
   for(var i = 1; i <= 4; i++){
   if(document.getElementById("thisItem" + i).checked == true){
   ChkErr = 0;   
   }  
  }
  
  if(ChkErr == 1){
   alert("Please choose the one item"); 
   return false;
  } 
 }
</script>
  

Learn javascript

READY TO DO WEB SITE?

Contact us for a free consultation

Hey, I'am ready to help you!