ภาษา PHP

0 0 0

PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทำงานในส่วนเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ (Server Site) ใช้สำหรับจัดทำเว็บไซด์ หรือ project ต่าง ๆ และจะแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML ซึ่ง PHP เป็นภาษาที่นิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเว็บ CMS ที่พัฒนาด้วย PHP เช่น Wordpress, Drupal , Joomla ฯลฯ

ส่วนมากนักพัฒนามักใช้ PHP เขียน ออกมาในรูปแบบ Dynamic Website ตัวอย่างเช่น เว็บ pantip ที่สามารถตั้งกระทู้และตอบกระทู้ได้

 

ตัวอย่าง PHP :
   
<?php
  $displayTxt = "Hello my name xxx.";
  print $displayTxt; 
?>
    

Learn php

READY TO DO WEB SITE?

Contact us for a free consultation

Hey, I'am ready to help you!